Kapsamlı kalitatif çalışma, geniş bir yelpazede nitel veri toplama ve analiz yöntemlerini kullanarak, bir konu veya sorun hakkında derinlemesine bilgi elde etmeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Bu tür çalışmalar, özellikle sosyal bilimler, pazarlama ve iş alanlarında yaygındır ve karmaşık sosyal, kültürel ve psikolojik süreçlerin anlaşılmasına katkı sağlar.

Kapsamlı Kalitatif Çalışmanın Özellikleri:

  1. Nitel Veri Toplama: Kalitatif çalışmalar, katılımcı gözlem, derinlemesine mülakatlar, odak gruplar, belge analizi ve görsel materyal analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerini kullanır.

  2. Kapsamlı Analiz: Bu tür çalışmalar, verilerin detaylı ve kapsamlı bir analizini gerçekleştirerek, konu hakkında zengin ve kapsamlı bilgi sunar.

  3. Esneklik: Kapsamlı kalitatif çalışmalar, araştırmacılara veri toplama ve analiz sürecinde esneklik sağlar. Bu, araştırma sürecinin sürekli olarak gözden geçirilmesine ve uygun yöntemlerin uygulanmasına olanak tanır.

  4. Katılımcıların Bakış Açısı: Kalitatif çalışmalar, katılımcıların deneyimlerini, düşüncelerini ve hislerini anlamaya odaklanır. Bu, araştırmacıların katılımcıların bakış açılarından bilgi edinmesine ve sorunları daha iyi anlamasına yardımcı olur.