Seçmen tercihleri ve davranışları, insanların siyasi partiler, adaylar ve politikalarla ilgili tercihlerini ve oy verme kararlarını etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Siyasi partiler, adaylar ve politika yapıcılar için seçmen tercihlerini ve davranışlarını anlamak, etkili seçim kampanyaları düzenleme, politikalar geliştirme ve seçmen desteğini artırma açısından büyük önem taşır.

Seçmen Tercihlerini ve Davranışlarını Etkileyen Faktörler:

  1. İdeolojik Faktörler: Seçmenlerin politik inançları, değerleri ve ideolojik eğilimleri, oy verme tercihlerinde önemli bir rol oynar.

  2. Parti Bağlılığı: Seçmenlerin, belirli bir siyasi partiye olan bağlılığı ve sadakati, oy verme davranışlarını etkileyebilir.

  3. Sosyal ve Kültürel Faktörler: Seçmenlerin sosyal çevresi, etnik kökeni, dinî inançları ve kültürel değerleri, politik tercihlerini ve oy verme kararlarını etkiler.

  4. Ekonomik Faktörler: Seçmenlerin ekonomik durumu, gelir düzeyi ve iş güvencesi gibi faktörler, politik tercihlerinde ve oy verme davranışlarında etkili olur.

  5. Medya ve Bilgi Erişimi: Medyanın sunduğu bilgi ve propaganda, seçmenlerin politik tercihlerini ve oy verme davranışlarını şekillendirmede önemli bir rol oynar.

  6. Kişisel Faktörler: Yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi ve yaşam deneyimleri gibi kişisel özellikler, seçmen tercihlerinin ve davranışlarının şekillenmesinde rol oynar.