Tüketici tercihleri ve davranışları, insanların mal ve hizmetleri satın alma, kullanma ve değerlendirme süreçlerini etkileyen psikolojik, sosyal ve ekonomik faktörlerin incelenmesidir. İşletmeler ve markalar için tüketici tercihlerini ve davranışlarını anlamak, ürün ve hizmet geliştirme, pazarlama stratejileri oluşturma ve müşteri memnuniyetini artırma açısından büyük önem taşır.

Tüketici Tercihlerini ve Davranışlarını Etkileyen Faktörler:

  1. Psikolojik Faktörler: Bireyin motivasyonları, algıları, öğrenme süreçleri ve kişilik özellikleri, tüketici tercih ve davranışlarında önemli bir rol oynar.

  2. Sosyal Faktörler: Aile, arkadaşlar, sosyal sınıf ve etnik köken gibi sosyal çevre faktörleri, tüketici tercihlerini ve satın alma kararlarını etkiler.

  3. Kültürel Faktörler: Tüketici tercih ve davranışları, yaşadıkları kültür ve alt kültürlerin değer yargıları, inançları ve gelenekleriyle şekillenir.

  4. Ekonomik Faktörler: Tüketicilerin gelir düzeyi, ekonomik koşullar ve fiyat hassasiyeti, satın alma tercihlerinde ve davranışlarında etkili olur.

  5. Kişisel Faktörler: Yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi ve yaşam tarzı gibi kişisel özellikler, tüketici tercihlerinin ve davranışlarının şekillenmesinde rol oynar.